Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023