Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 1 xử phạt cơ sở doanh dịch vụ ăn uống 12.500.000 đồng với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hoạt động quản lý địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện hộ kinh doanh N.T.P.T kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn...

Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 3 ngăn chặn kịp thời ô tô tải vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo nguồn tin báo của người dân về dấu hiệu vi phạm pháp luật, bằng biện pháp nghiệp vụ lúc 05 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2023 Đội Quản lý thị trường 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk...

Buôn bán đồng hồ không có nguồn gốc xuất xứ một đơn vị kinh doanh bị xử phạt 4.000.000 đồng

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt 01 đơn vị kinh doanh đồng hồ 4.000.000 đồng, đồng thời tịch thu 30...

ĐẮK NÔNG: Phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ phân biệt hàng thật - hàng giả các sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ phân biệt hàng thật - hàng giả các sản phẩm của Công...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 7574/UBND-KGVX ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

 • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
 • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
 • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
 • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911