Hoạt động

Đội QLTT số 1: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-CQLTT ngày 12 tháng 11 năm 2022 về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số 814/KH-BCĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 của BCĐ 389/ĐP về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023