Kiểm tra, kiểm soát

Kiểm tra, xử lý có hiệu quả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Đội Quản lý thị trường số 4 Cục QLTT tỉnh Đắk Nông

Từ đầu năm đến nay Đội QLTT số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông đã bám sát địa bàn được phân công, thực hiện nghiêm túc kế hoạch Cục giao, Đội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 07 đơn vị, xử phạt 07 đơn vị vi phạm hành chính với số tiền hơn 28 triệu đồng; buộc tiêu hủy, tịch thu tiêu hủy hơn 200 sản phẩm giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ