Kiểm tra, xử lý có hiệu quả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Đội Quản lý thị trường số 4 Cục QLTT tỉnh Đắk Nông

Từ đầu năm đến nay Đội QLTT số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông đã bám sát địa bàn được phân công, thực hiện nghiêm túc kế hoạch Cục giao, Đội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 07...

Đắk Nông: Kiểm tra, xử phạt Công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật vi phạm về nhãn hàng hóa

Qua thông tin phản ánh của người dân và công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin đối với các đơn vị kinh doanh. Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thực hiện xác minh thông tin và kiểm tra đột...

Đắk Nông: Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) kiểm tra 40 đơn vị; phát hiện, xử phạt 31 đơn vị vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước: 44,5 triệu đồng

Thực hiện Công văn số 604/TCQLTT-CNV ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông...

Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 xử lý 01 cơ sở kinh doanh phân bón không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin đối với các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn, Đội QLTT số 1 thực hiện kiểm tra đột xuất, phát hiện 01 cơ sở kinh doanh phân bón không có Giấy...

Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng sắt thép và lĩnh vực ATTP

Trong hai ngày 08 và 09 tháng 5 năm 2023 nhận được thông tin từ tin báo, phản ánh của người dân về dấu hiệu vi phạm pháp luật và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hoạt động quản lý địa bàn Đội...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

 • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
 • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
 • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
 • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911