Tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp và kiểm tra theo chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thức ăn chăn nuôi. Từ ngày 01/5/2024 đến ngày 07/6/2024, Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra và phát hiện, xử lý 03 đơn vị vi phạm, xử phạt 38.000.000 đồng

Thực hiện Công văn số 138/QLTTĐNo-NVTH ngày 21/3/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024; Quyết định số 72/QĐ-CQLTTĐNo, ngày 10/5/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kết quả từ ngày 01/5/2024 đến ngày 07/6/2024, Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra và phát hiện, xử lý 03 đơn vị vi phạm, xử phạt 38.000.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018 trong quá trình hoạt động; Không duy trì đầy đủ các Điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Điều 63 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong quá trình hoạt động kinh doanh; Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn; Kinh doanh hàng hóa vi phạm về ghi nhãn.

Để tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, Đội còn thực hiện tuyên truyền bằng hình thức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vi phạm về giá, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...đối với các đơn vị kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT bám sát địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo chất lượng các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường.

Nguyễn Ngọc Báu
Đội QLTT số 4, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận