Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường (QLTT) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Ngày 30/01/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLTTnăm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2024, dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và toàn thể công chức, người lao động tham dự. Đồng chí Trương Văn Nhương - Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Trãi - Phó Cục trưởng đồng chủ trì Hội nghị

Hội nghị là dịp để tập thể lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024, nhằm đổi mới phương thức kiểm tra, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của lực lượng quản lý thị trường trong tình hình mới.


Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 tại Hội nghị cho thấy trong năm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt được nhiều kết quả, tổng số đơn vị thanh tra, kiểm tra mà Cục đã thực hiện là 936/784 đơn vị (tăng 19,39% so năm 2022); xử lý 813/648 đơn vị vi phạm (tăng 25,46% so với cùng kỳ năm 2022); tổng số tiền xử phạt thu nộp NSNN: 2.053.349.054/1.601.063.898 đồng, tăng 28,25% so với cùng kỳ năm 2022, tập trung vào một số nhóm hàng chủ yếu như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, thực phẩm, điện tử điện lạnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…
Cùng với đó, sự đoàn kết, nỗ lực của các công chức, người lao động trong Cục QLTT tỉnh Đắk Nông, về cơ bản đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Ổn định tổ chức, làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm; thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh; Công tác kiểm tra, nội bộ, thanh tra chuyên ngành; đào tạo bồi dưỡng; thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả cao.
Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, đc Trương Văn Nhương – Cục trưởng Cục QLTT đã phát biểu chỉ đạo, nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu trong năm 2024 là: (1) Tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính của đơn vị. (2) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nội bộ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát việc thực thi công vụ nhất là công tác quản lý địa bàn. (3) Đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành,… (3) Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức; bản thân công chức phải tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đc Cục trưởng Trương Văn Nhương chỉ đạo tại Hội nghị

Sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Cục QLTT tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024, Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác của của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; ... Hội nghị nhất trí thông qua nghị quyết với tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 03 đồng chí.


Lãnh đạo Cục trao thưởng cho các đc đạt thành tích trong năm 2023

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục cũng trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Hồ Quốc Hùng
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận