Chính sách

Cục Quản lý thị trường Đắk Nông ban hành Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 57/QĐ-QLTTĐNo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024