Chính sách

Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá

Ngày 12/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, Nghị định có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2024