Chính sách

Đăk Nông: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha.

Thực hiện công văn 2083/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, ngày 10/5/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành công văn 245/CQLTT-NVTH để các Đội Quản lý thị trường tổ chức thực hiện.