Chính sách

Thông tư: Quy định chi tiết về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

Ngày 02/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2022/TT-BTC quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế cho Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023