Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ngày 19/10/2023 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đồng chí Trương Văn Nhương Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã trao tặng khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả