Hoạt động

Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông quyết tâm và tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII

Ngày 27/4/2021 Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị