Hoạt động

Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Đội Quản lý thị trường số 4 và các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk Mil

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 326/QCPH-CQLTT-BCHBĐBP ngày 07 tháng 11 năm 2019 giữa Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.