Hoạt động

Hội nghị Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Ban chỉ đạo 389/ĐP

Ngày 13/01/2022 Ban Chỉ đạo 389/ĐP tổ chức hội nghị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021 các thành viên Ban chỉ đạo đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý: 1.580 vụ việc vi phạm, trong đó: khởi tố hình sự: 158 vụ; xử phạt hành chính: 1.415 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 18.388 triệu đồng.