Hoạt động

Đắk Nông: tiêu hủy 176 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu

Ngày 21/12/2022 tại bãi rác, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức giám sát đối tượng vi phạm hành chính tiêu hủy 176 sản phẩm thuốc lá điện tử