Hoạt động

Hội nghị Sơ kết hoạt động của lực lượng quản lý thị trường 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều 27/6, Cục Quản lý thị trường Đắk Nông tổ chức sơ kết công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và ôn lại truyền thống 65 năm ngày truyền thống của lực lượng QLTT. Trong sáu tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát toàn Cục đã kiểm tra: 259 vụ, xử lý 213 vụ, Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước hơn 478 triệu đồng.