Hoạt động

Cục Quản lý thị trường Đắk Nông tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022 và Tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2022, Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 và Tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2022, Triển khai nhiệm vụ năm 2023