Hoạt động

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông hoàn thành kiểm tra, đánh giá sát hạch chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Quyết định 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02/8/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023. Ngày 18/9/2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm tra, đánh giá sát hạch chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Phòng, Đội QLTT của Cục năm 2023 bằng hình thức trực tuyến