Tuyên truyền pháp luật về tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022

Theo chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Đội Quản lý thị trường số 3, xây dựng Kế hoạch số 34/KH-ĐQLTT ngày 14/04/2022 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Đội triển khai từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2022 đã tăng cường công tác tuyên truyền và ký cam kết, gián áp phích thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm 20 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương tại địa bàn Thành phố Gia nghĩa và Huyện Đăk Glong.

Đội đã chủ động phối hp với các cơ quan thông tin truyền thông, các cơ quan liên quan, thực hiện tuyên truyền về Tháng hành động vì an toàn thực phm với chủ đ “ Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Tuyên truyên, ph biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong sử dụng nguyên liệu bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, ph biến trin khai kế hoạch thúc đy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ thực phẩm trong bi cảnh phòng, chng dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyn, ph biến các quy định v điu kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Đội triển khai từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2022 đã tăng cường công tác tuyên truyền và ký cam kết, gián áp phích thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm 20 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương tại địa bàn Thành phố Gia nghĩa và Huyện ĐăkGlong. Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, ký cam kết, dán thông báo số điện thoại đường dây nóng, giám sát chặt hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, nếu phát hiện vi phạm sẽ báo cáo lãnh đạo kiểm tra, xử lý nghiêm.

Văn Thanh
Đội QLTT số 3 Cục QLTT Đắk Nông