Tích cực chống gian lận thương mại trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông

Trong tháng 8 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk Nông bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đã đạt được với số vụ kiểm tra: 31 vụ, số vụ vi phạm, xử lý: 29 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 28.250.000 đồng

Đội Quản lý thị trường số 4 bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý và đã thu được những kết quả tích cực, cơ bản đã hạn chế được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh.

Tổng số vụ kiểm tra:               31 vụ

Tổng số vụ vi phạm, xử lý:      29 vụ

Tổng số hành vi vi phạm:       29 hành vi

Tổng số tiền xử phạt:              28.250.000 đồng

Kết quả kiểm tra, xử lý đối với một số nhóm hành vi vi phạm phổ biến trên địa bàn:

- Vi phạm lĩnh vực giá: Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng: 23 vụ, xử phạt 17.250.000 đồng

- Vi phạm lĩnh vực ATTP: Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm: 04 vụ, xử phạt 8.000.000 đồng.

- Vi phạm lĩnh vực khác: + Không duy trì đầy đủ các Điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Điều 63 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong quá trình hoạt động kinh doanh; 01 vụ, xử phạt 1.500.000 đồng.

+ Buôn bán thuốc bảo vệ khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn: 01 vụ, xử phạt 1.500.000 đồng.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, Đoàn kiểm tra liên ngành chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở đến các đơn vị kinh doanh trên địa bàn chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm bắt tình hình kinh doanh trên địa bàn, thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết, quản lý địa bàn theo Thông tư 27 của Bộ Công Thương; đặc biệt chú trọng các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, xăng dầu, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật....đảm bảo ổn định thị trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Vĩ
Đội QLTT số 4