Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Ngày 28 tháng 11 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 461/KL-CQLTT kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quyết Độ

 

Ngày 28 tháng 11 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu số 461/KL-CQLTT đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quyết Độ, cụ thể: Qua kết quả thanh tra cho thấy, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quyết Độ kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; có hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh theo quy định gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, các phương tiện đo có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định còn hiệu lực; có hợp đồng kinh doanh xăng dầu, khi bán hàng hóa có cung cấp cho khách hàng hóa đơn, chứng từ có liên quan đến giao dịch đầy đủ đúng theo quy định.

Chi tiết Kết luận tại đây:

Đặng Văn Anh
Phòng TTPC Cục QLTT Đắk Nông