Tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức

Để tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch tại chợ đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29 tháng 7 năm 2021, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ. Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hội nghị, Đại diện Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg như sau:

  1. Đối với Quản lý chợ

Có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho chợ. Kế hoạch/phương án qui định rõ người chịu trách nhiệm thực hiện... Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện, tuân thủ các qui định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19.

Phát loa trong thời gian họp chợ để nhắc nhở khách hàng, hộ kinh doanh thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện Thông điệp 5K …).

  1. Tại các cửa hàng, gian hàng

Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19; tốt nhất bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng; giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm việc, bán hàng hoặc theo qui định của chính quyền địa phương….

  1. Đối với hộ kinh doanh

Chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo qui định, tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý chợ bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo các qui định về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại. Khách hàng chỉ đi chợ theo đúng ngày được qui định trên Thẻ vào chợ và nộp Thẻ vào chợ cho đơn vị quản lý chợ tại cổng vào chợ....

4. Đối với khách hàng và người lao động:

Không đến chợ nếu có một trong các triệu chứng hoặc đang trong thời gian cách ly.

Khai báo y tế hàng ngày. Thực hiện Thông điệp 5K

Khách hàng đi chợ theo đúng ngày được qui định và nộp Thẻ vào chợ tại cổng….

5. Đối với UBND các cấp:

Sắp xếp, bố trí quầy hàng phù hợp, giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc gần.

Phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn.

Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân đảm bảo biện pháp PCD.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến cho các đơn vị quản lý chợ về các yêu cầu, qui định PCD.

Tổ chức truyền thông về các yêu cầu, qui định PCD.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh định kỳ hàng tuần cho người lao động.

Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát.

Thu Mai
Phòng NVTH-Cục QLTT Đắk Nông