Tăng cường công tác chống buôn lậu, xử lý trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Thực hiện Công văn số 184/CQLTT-NVTH ngày 09/6/2022 của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, xử lý trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc, từ đầu tháng 7 cho đến nay Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành khảo sát, nắm bắt địa bàn, ký cam kết được 11 đơn vị, không phát hiện các đơn vị kinh doanh vi phạm pháp luật.

Thực hiện Công văn số 184/CQLTT-NVTH ngày 09/6/2022 của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, xử lý trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành khảo sát, giám sát và nắm bắt địa bàn, ký cam kết đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh thuốc thú y. Từ tháng 7 năm 2022 đến nay Đội đã ký cam kết với 11 đơn vị hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn được giao quản lý.

Qua công tác quản lý địa bàn, kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nắm bắt tình hình kinh doanh trên địa bàn 02 huyện Đắk Milhuyện Đắk Song, trong thời gian qua trên địa bàn Đội quản lý không có tình trạng vận chuyển, buôn bán mặt hàng thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của Pháp luật trong kinh doanh nói chung và không vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nói riêng.

Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm soát thị trường, thu thập thông tin nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 

 

Đỗ Xuân Tứ
Đội QLTT số 4, Cục QLTT Đắk Nông