Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 13/7/2022, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông. Khối thi đua số 5 gồm các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tuấn – Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Nông; Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua số 5 năm 2022.

Đ/c Trần Đức Thanh Phó Cục trưởng Cục QLTT, khối phó khối thi đua, phát biểu chỉ đạo

Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị được giao 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, nề nếp, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc cấp trên, các đơn vị trong khối đã triển khai quyết liệt, phát động nhiều phong trào thi đua chủ đề cụ thể thiết thực tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do đơn vị Khối trưởng năm 2022 là Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Dự thảo. 

 

(Đ/c Nguyễn Hồ Hữu – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

chi nhánh tỉnh Đắk Nông thông qua Dự thảo báo cáo)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tuấn – Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Nông đánh giá cao kết quả, thành tích các đơn vị trong Khối trong 6 tháng đầu năm 2022; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các Ngành phát động. Đặc biệt, phong trào thi đua “Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững và xây dựng tỉnh Đắk Nông giàu đẹp, văn minh”. Chủ động xây dựng, chương trình, kế hoạch với những nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị tham mưu tích cực, hiệu quả cho UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tuấn – Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2022 tập trung một số nội dung trọng tâm như sau: Tập trung triển khai các phong trào thi đua đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ V (2020-2025); tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua ; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lựa chọn các nhân tố tiêu biểu, khen thưởng kịp thời; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả điều hành của cơ quan đơn vị và người đứng đầu đơn vị; nâng cao văn hóa đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử. Tăng cường phối hợp hoạt động giao lưu trao đổi thường xuyên  giữa các cơ quan, đơn vị trong khối và với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao;...

Xuân Bình