QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ký Quyết định số 85/QĐ-CQLTT Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản nhà nước

1. Mỗi tài sản nhà nước tại Cục Quản lý thị trường đều được giao cho Phòng chuyên môn (Phòng), Đội Quản lý thị trường (Đội) hoặc cá nhân quản lý sử dụng.

2. Tài sản nhà nước tại Cục Quản lý thị trường được quản lý thống nhất, có sự phân công, phân cấp quyền hạn, trách nhiệm giữa các Phòng, Đội và cá nhân được giao trực tiếp sử dụng tài sản.

3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị, sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ bảo đảm công bằng, hiệu quả và tiết kiệm; được bảo dưỡng, sửa chữa và bảo vệ theo chế độ quy định.

4. Mỗi tài sản phải có hồ sơ riêng, hồ sơ tài sản phải bảo quản cẩn thận, trích hao mòn tài sản hàng năm đúng quy định.

5. Việc xác định giá trị tài sản nhà nước trong các quan hệ mua, bán, thanh lý được thực hiện theo cơ chế thị trường và phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Cục Quản lý thị trường. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước phải bị xử lý nghiêm minh.

Điều 6. Yêu cầu về sử dụng trụ sở làm việc

1. Yêu cầu chung:

a) Bên ngoài cổng trụ sở Cục Quản lý thị trường và các Đội Quản lý thị trường phải gắn biển tên và địa chỉ; nội quy của Cục Quản lý thị trường được niêm yết công khai để cán bộ, công chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác biết, chấp hành.

b) Đối với các thiết bị nguy hiểm phải có biển cảnh báo và biện pháp nsăn ngừa những người không có trách nhiêm sử dụng.

2. Yêu cầu về phần sử dụng chung:

a) Phần sử dụng chung tại trụ sở Cục, Đội là phần được dùng cho các Phòng, Đội và cá nhân tại Cục cùng sử dụng, bao gồm các phòng họp, hội trường, hành lang, cầu thang bộ, các khu vệ sinh chung, nhà để xe, bồn hoa cây cảnh, các hệ thống cấp điện, cấp nước sạch, thoát nước, thông tin liên lạc.

b) Các Phòng, Đội và cá nhân tại Cục có quyền bình đẳng trong việc sử dụng phần sử dụng chung và có nghĩa vụ chấp hành các quy định tại Quy chế này về quản lý sử dụng phần sử dụng chung.

c) Giữ gìn các khu vệ sinh sạch sẽ, khô ráo và thoáng khí. Không đổ rác sinh hoạt, bã chè và các loại rác khác vào các chậu rửa, bồn vệ sinh.

d) Tầng hầm của trụ sở Cục được dùng để xe máy, xe ô tô công chức và người lao động, cấm hút thuốc và để xe bị rò rỉ xăng dầu trong tầng hầm để xe.

e) Không tự ý trồng, đặt chậu hoa, thay đổi loại cây, vị trí cây cảnh trong cơ quan hoặc mang cây cảnh thuộc khu vực sử dụng chung vào phòng làm việc, Không ngắt hoa, vứt rác, tàn thuốc lá vào các chậu cây, bồn cây cảnh.

g) Cấm đấu nối hệ thống cấp điện, cấp nước, điện thoại, mạng internet ra ngoài khuôn viên trụ sở Cục cho người ngoài sử dụng; không đế đồ đạc gây cản trở việc vận hành, sửa chữa các tủ điện, chữa cháy tại các tầng và trong phòng làm việc.

3. Yêu cầu về phần sử dụng riêng tại các phòng làm việc:

a) Phần sử dụng riêng của các phòng là phần diện tích và các thiết bị kỹ thuật kèm theo (phòng làm việc, kho chứa hồ sơ, đèn chiếu sáng, điện thoại cố định, máy điều hòa nhiệt độ,...) được giao cho từng Phòng, Đội trực tiếp quản lý và sử dụng.

b) Các Phòng làm việc phải được bố trí hợp lý, gọn gàng, thuận lợi cho các thành viên trong Phòng làm việc và đảm bảo các điều kiện về chiếu sáng, điều hòa không khí, đường truyền tín hiệu điện thoại, internet.

c) Không mang các chất cấm, chất độc hại, chất dễ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường vào Phòng; không đun nấu trong Phòng làm việc.

d) Phương tiện thông tin liên lạc tại Cục chỉ được sử dụng vào mục đích công vụ. Không sử dụng điện thoại cố định của Cục để gọi đường dài, liên tỉnh và quốc tế vì mục đích cá nhân.

e) Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với số lượng người làm việc của từng Phòng, Đội.

g) Hết giờ làm việc phải tắt các thiết bị điện và khóa cửa. Khi nghỉ làm việc từ 03 ngày trở lên, phải niêm phong phòng làm việc. Riêng đối với bộ phận Ke toán phải niêm phong Phòng làm việc mỗi ngày trước khi ra về.

h) Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Phòng làm việc thuộc đơn vị mình.

Chi tiết Quy chế tại đây:

Trần Xuân Bình
Cục QLTT Đắk Nông