Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông triển khai công tác kiểm tra xử lý hoạt động mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc

Thực hiện công văn số 1459/UBND-KTN ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng và đầu tư phát triển, chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường. Ngày 19/5/2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đăk Nông ban hành công văn số 202/CQLTT-NVTH chỉ đạo các Đội QLTT trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Việc chỉ đạo kiểm tra lần này chú trọng đến kiểm tra việc vận chuyển khoáng sản ra khỏi các khu vực đã bị thu hồi giấy phép khai thác (mỏ đá thôn 3 Xã Đức Mạnh; mỏ đá bazan thôn 1 Xã Đăk Rla và mỏ đá bazan thôn Tân Sơn 1 Xã Long Sơn, Huyện Đăk Mil…); việc vận chuyển đá bazan dạng trụ, cột khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, thu hồi… Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản đúng theo quy định của pháp luật.

Trần văn Chính
Phòng NVTH Cục QLTT Đắk Nông