Quản lý thị trường Đắk Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-CQLTT ngày 25/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021; Đội Quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn huyện Cư Jút và huyện Krông Nô, đã tổ chức ký cam kết với các đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Đến ngày 10-5-2021 đội đã tuyên truyền ký cam kết 240 đơn vị /300 đơn theo kế hoạch năm 2021.

Một số hình ảnh hoạt động công vụ của đội QLTT số 2

Theo kết hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường số số 2 tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường, từ đó vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng đã mang lại hiệu quả cao, đa số các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh và người dân đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; qua đó các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người dân chấp hành pháp luật thương mại tốt hơn.

Trong thời gian tới, Đội tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền bằng hình thức ký cam kết theo Kế hoạch số 498/KH-CQLTT ngày 25/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-ĐQLTT ngày 05/01/2021 của Đội quản lý thị trường số 2 về việc thực hiện công tác tuyên truyền năm 2021.
Nhất Thanh
Đội QLTT số 2 cục QLTT Đắk Nông