Nhiệm vụ công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 62/KH-CQLTT ngày 28 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Nhằm thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến mọi tầng lớp Nhân dân; Kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình sản xuất, kinh doanh trái quy định của pháp luật, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao kiến thức pháp luật cho công chức Quản lý thị trường góp phần đảm bảo hoạt động công vụ đúng quy định, xây dựng hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường chủ động – trách nhiệm – chính quy – chuyên nghiệp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 62/KH-CQLTT ngày 28 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Tại nội dung Kế hoạch này, trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông chú trọng thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giao chỉ tiêu ký cam kết đối với 100% các đơn vị kinh doanh phát sinh mới được thống kê, cập nhật qua hoạt động quản lý địa bàn trong năm 2023; 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử đã đăng ký với Bộ Công Thương đều được ký cam kết và thực hiện không bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch số 62/KH-CQLTT.                                             

                                       
Kim Hồ
Phòng TCHC, Cục QLTT tỉnh Đắk Nông

Bình luận