Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2023 của Đội Quản lý thị trường số 2

Đội Quản lý thị trường số 2 phụ trách quản lý địa bàn huyện Cư Jut và huyện K’rông Nô, trong quý I dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, các công chức Đội Quản lý thị trường số 2 đã hoàn thành, đạt vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra

Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường quý I, Đội Quản lý thị trường số 2 đã thực hiện độc lập kiểm tra với kết quả: Tổng số vụ kiểm tra 35 vụ (đạt 118%KH). Tổng số tiền xử phạt 64.500.000 đồng. Tình hình giá cả thị trường giữ ổn định, nguồn cung hàng hóa luôn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tăng giá quá mức gây cơn sốt ảo và bất ổn thị trường. Thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn hoạt động bình thường.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của Đội QLTT số 2

Bên cạnh đó, Đội luôn quan tâm, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như: kinh doanh thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết,…. Đội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bằng hình thức trực tiếp ký cam kết với 42 đơn vị trên địa bàn cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại; viết, đăng 05 tin, bài trên Công thông tin điện tử Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông để tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống hàng nhập lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Nhất Thanh
Đội QLTT số 2, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận