Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 4 năm 2024 của Đội Quản lý thị trường số 3, Cục QLTT Đắk Nông

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong tháng 4/2024 Đội quản lý thị trường số 3 đã bám sát các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của các cấp, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đơn vị kinh doanh

Kết quả trong tháng 4 năm 2024, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra tổng số: 37 vụ (trong đó 07 vụ kiểm tra định kỳ, 30 vụ kiểm tra đột xuất); phát hiện 37 vụ vi phạm, với tổng số 39 hành vi vi phạm; tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước: 68 triệu đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa có trị giá 132.000 đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; nơi kinh doanh thực phẩm bị côn trùng xâm nhập; không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật; bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy, kinh doanh hàng cấm... Nhóm sản phẩm hàng hóa vi phạm gồm thực phẩm, quần áo, thuốc tân dược, thuốc lá

Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường Đội đã tuyên truyền, ký cam kết với 43 đơn vị trên địa bàn Đội quản lý, phổ biến các quy định pháp luật trực tiếp thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ và các kế hoạch chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại; tăng cường công tác quản lý theo địa bàn và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh, tổ chức ký cam kết kinh doanh đúng pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng lậu hàng kém chất lượng.

Trần Tố Quyên
Đội QLTT số 3, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận