Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk Mil với 89 vụ, xử lý: 73 vụ, số tiền thu phạt hành chính: 153.250.000 đồng, tổ chức ký cam kết với 197 đơn vị.

I. Tình hình chung

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk Mil nhìn chung ổn định, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường; lượng hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên trong thời gian qua do giá xăng dầu liên tục biến động tăng, kéo theo giá cả các mặt hàng khác cũng tăng theo, bên cạnh đó do tình hình nông sản đặc biệt là hồ tiêu mất mùa, sản lượng thấp, giá cả không ổn định đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của người dân nên sức mua sắm năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Đội quản lý tuy vẫn còn diễn ra nhưng không nhiều với quy mô nhỏ, lẻ.

Trước tình hình đó, Đội Quản lý thị trường số 4 bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đội quản lý và đã thu được những kết quả tích cực, cơ bản đã hạn chế được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh.

II. Hoạt động của đơn vị và kết quả đạt được

Với sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Cục quản lý thị trường, chú trọng tập trung nhận diện phương thức thủ đoạn và triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hiệu quả; Đội quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin, kiểm tra, kiểm soát và xử lý ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đội quản lý và đã thu được những kết quả tích cực, cơ bản đã hạn chế được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đáp ứng đúng theo mục tiêu của ngành đã đề ra và góp phần để UBND huyện, UBND tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội.

1. Kết quả đạt được:

- Tổng số vụ kiểm tra: 89 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 đạt 65% (89 vụ /137 vụ).

- Tổng số vụ vi phạm phải xử lý: 73 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 đạt 67% (73 vụ/109 vụ).

b) Số tiền thu phạt hành chính: 153.250.000 đồng, thu nộp ngân sách Trung ương: 153.250.000 đồng, so với cùng kỳ năm 2021 đạt 79% (153.250.000 đồng /194.000.000 đồng).

Khái quát kết quả kiểm tra, xử lý đối với một số nhóm mặt hàng vi phạm nổi cộm, nhóm hành vi vi phạm phổ biến trên địa bàn:

- Nhóm mặt hàng dược phẩm với hành vi vi phạm: không niêm yết giá bán lẻ bằng đồng Việt Nam; niêm yết không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược:22 vụ, xử phạt 44.000.000 đồng.

- Nhóm mặt hàng thực phẩm với hành vi vi phạm: Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm;kinh doanh thực phẩm bị côn trùng gây hại xâm nhập: 36 vụ, xử phạt 72.000.000 đồng.

- Vi phạm khác trong kinh doanh: 15 vụ với 16 hành vi – xử phạt: 35.250.000 đồng, trong đó: (Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định: 01 hành vi – xử phạt: 4.000.000 đồng; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa 15 hành vi – xử phạt: 33.250.000 đồng).

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, truyền thông

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-CQLTT ngày 17/02/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Đội Quản lý thị trường số 4 triển khai xây dưng, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-Đ4 ngày 23/02/2022 về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, từ đó vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa vi phạm ATTP, không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ,… Kết quả thực hiện như sau:

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Kết hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và thực hiện ký cam kết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đội quản lý thị trường số 4 đã tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk Mil, kết quả cụ thể:

Đội tổ chức ký cam kết với 197/233 đơn vị, đạt 67,89% so với kế hoạch Đội xây dựng

III. Đánh giá

- Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hang giả trên địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song diễn biến trong thời gian qua không phức tạp, nổi côm. Tuy nhiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa ngày càng phát triển, thị trường ngày càng mở rộng, các sản phẩm đưa ra trao đổi, buôn bán trên thị trường ngày càng nhiều, chủng loại hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú thì buôn lậu, gian lận thương mại cũng ngày càng phức tạp và tinh vi hơn; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng trà trộn hàng hóa vào thị trường để tiêu thụ vẫn còn xảy ra với quy mô nhỏ, lẻ, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người tiêu dùng cũng như uy tín, thương hiệu các doanh nghiệp trong nước.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Đắk Mil và huyện Đắk Song trong thời gian tới diễn ra bình thường, giá cả thị trường ổn định, nguồn cung đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tăng giá quá mức gây cơn sốt ảo làm bất ổn thị trường. Tuy nhiên việc giá xăng dầu thường xuyên biến động tăng sẽ kéo theo các mặt hàng khác cũng tăng giá cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người tiêu dùng. Việc các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa ngày càng phát triển, thị trường ngày càng mở rộng, các sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường ngày càng nhiều, chủng loại hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú thì buôn lậu, gian lận thương mại cũng ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Theo đó Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm bắt tình hình kinh doanh trên địa bàn, thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết, quản lý địa bàn theo Thông tư 27 của Bộ Công Thương; đặc biệt chú trọng các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, xăng dầu, LPG, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật....đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Báu
Đội QLTT số 4 Cục QLTT Đắk Nông