Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong 9 tháng đầu năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thượng mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra 737 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính: 631 đơn vị, thu nộp ngân sách nhà nước 1.777.875.000 đồng đạt 88,89% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra định kỳ: 241đơn vị/278 đơn vị đạt 87% kế hoạch; kiểm tra chuyên đề ATTT: 40/40 đơn vị đạt 100% kế hoạch. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm trong lĩnh vực giá; vi phạm trong kinh doanh; vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;… Hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy gồm: 1.047 sản phẩm các loại như: đồng hồ đeo tay, mủ bảo hiểm, phân bón, quần áo, phụ tùng xe máy, loa cầm tay, mỹ phẩm, bánh trung thu… có tổng trị giá: 137.619.000 đồng.


Kiểm tra, giám sát các mặt hàng thiết yếu

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cho thấy các hành vi vi phạm nỗi cộm đối với các loại mặt hàng như: Thực phẩm kiểm tra; mặt hàng thuốc tân dược; mặt hàng phân bón, thuốc BVTV; mặt hàng quần áo, dày dép; mặt hàng phụ máy móc, nông cơ; mặt hàng sắt thép.


Giám sát tiêu hủy hàng hóa

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 và các kế hoạch kiểm tra chuyên đề; kế hoạch truyền thông năm 2023; kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện cập nhật hệ thống phần mềm INS nhanh chóng, kịp thời trong công tác quản lý địa bàn và hệ thống xử lý vi phạm hành chính.

Quách Nhất Sinh
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận