Kết quả công tác kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-QLTTĐNo ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2024 Đội QLTT số 2 đã kiểm tra 34 đơn vị, phát hiện 05 đơn vị vi phạm (tỷ lệ vi phạm 14,7%)

Trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị phát hiện có dấu hiệu vi phạm, phát hiện, xử lý 76 vụ vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 145.000.000 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 thường xuyên kiểm tra các mặt hàng thiết yếu

Hành vi vi phạm chủ yết vi phạm về không niêm yết giá hàng hóa và niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật với 45 hành vi, xử phạt 84.000.000 đồng; xử lý 26 hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, xử phạt 52.000.000 đồng; 04 vụ kinh doanh hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu), xử phạt 8.000.000 đồng; 01 vụ kinh doanh hàng lậu, xử phạt 1.000.000 đồng.

Phối hợp kiểm tra liên ngành do UBND huyện Cư Jut chủ trì

Trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội còn kết hợp với công tác tuyên truyền pháp luật đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại bằng hình thức ký cam kết với các đơn vị kinh doanh không vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, VSATTP, xăng dầu, gas, phân bón, đồ điện tử, thực phẩm, dược phẩm, thuốc BVTV... nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nên các đơn vị kinh doanh trên địa bàn đã ý thức được trách nhiệm trong kinh doanh. Đội QLTT số 2 còn phối hợp tốt với các cơ quan, đon vị trên địa bàn, tham gia phối hợp với các Đoàn liên ngành do UBND huyện chủ trì.

Nhất Thanh
Đội QLTT số 2, Cục QLTT Đắk Nông