Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trao đổi nghiệp vụ đợt I năm 2022

Ngày 02 tháng 4 năm 2022 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý thị trường hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trao đổi nghiệp vụ đợt I năm 2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Kiều Dương, Phó vụ trưởng phụ trách Cục Chính sách – Pháp chế, đồng chí Mai Mạnh Toàn Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Văn Trãi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, các đồng chí Lãnh đạo, cùng công chức 2 Cục.

Tại hội nghị đồng chí Kiều Dương đã phổ biến một số quy định của Luật sử đổi Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi số: 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020; Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;  trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Thông tư Thông tư số 20/2021/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường…

Phần trao đổi chuyên môn nghiệp vụ đồng chí Kiều Dương đã giải đáp được rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ mà hai Cục đang gặp phải. Đặc biệt là phần trao đổi cách ghi chép câu từ trong hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS.

Đại diện hai Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk và Đắk Nông Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Mai Mạnh Toàn nhấn mạnh, việc bổ sung kiến thức pháp luật, trao đổi nghiệp vụ là việc làm thường xuyên mà mỗi công chức Quản lý thị trường cần thực hiện, thông qua buổi làm việc công chức hai Cục đã tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực để áp dụng trong công tác, đồng chí chúc toàn thể cán bộ công chức hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thế Diễn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông