Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tuyên truyền chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo Kế hoạch số 498/KH-CQLTT ngày 25/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Quyết định số 45/QĐ-CQLTT, ngày 29/4/2021 của Cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Đến 30/11/2021 Cục đã tiến hành ký cam kết với 1700 đơn vị kinh doanh, phát 8000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một khái niệm mới và phức tạp, nhiều hộ kinh doanh không nhận thức được hết, do vậy nhiều trường hợp vô ý mua phải hàng giả về bán dẫn đến vi phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh và người dân thời gian qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đó chú trong công các tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Theo đó, từ ngày 03/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổ chức phát 8.000 tờ rơi và lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung như cách nhận biết về hàng hóa vi phạm; địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng để người dân biết, phản ánh kịp thời; các hình thức xử lý vi phạm…

Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã thực hiện ký cam kết đối với gần 1.700 hộ sản xuất, kinh doanh, với nội dung không buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết…

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 498/KH-CQLTT ngày 25/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 và Quyết định số 45/QĐ-CQLTT, ngày 29/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

 

Nguyễn Văn Trung
Cục QLTT Đắk Nông