Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Nông (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tham mưu tốt công tác hành chính, các chương trình, kế hoạch chuyên đề của Ban Chỉ đạo 389/ĐP; chủ động thu thập thông tin về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển hàng hóa trái phép có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo 389/ĐP xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, tổ chức phối hợp các lực lượng trong công tác ngăn chặn, bắt giữ, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.


Ban Chỉ đạo 389/ĐP họp triển khai nhiệm vụ

Kết quả trong trong 6 tháng đầu năm 2023, các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.261 vụ/1.356 đối tượng vi phạm, trong đó xử lý hành chính 1.117 vụ/ 1.144 đối tượng; xử lý hình sự: 113 vụ/178 bị can; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 20,6 tỷ đồng.
Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Cục quản lý thị trường Đắk Nông sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP chỉ đạo, điều hành các cơ quan thành viên triển khai hiệu quả các các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã ban hành trong thời gian qua; tăng cường công tác nắm bắt thông tin, làm tốt dự báo tình hình thị trường và công tác quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng.
Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức để Nhân dân, người tiêu dùng hiểu chủ động tố giác tội phạm, không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm…

Nguyễn Văn Trung
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận