Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thực hiện tiêu hủy ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, tại nhà in tỉnh Đắk Nông Cục Quản lý thị trường phối hợp thực hiện tiêu hủy ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng bằng hình thức dùng máy xén nhỏ 2.164 quyển thành rác.

Công chức Cục QLTT giám sát việc tiêu hủy ấn chỉ

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, thực hiện Quyết định số 101/QĐ-CQLTT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng. Hội đồng đã tiến hành họp và thực hiện tiêu hủy ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-CQLTT ngày 06/10/2022. Với tổng số lượng các mẫu ấn chỉ chưa sử dụng: 2.164 quyển. Cụ thể:

+ Thông tư 08/2018/TT-BCT: 447 quyển

+ Thông tư 26/2013/TT-BCT: 986 quyển

+ Thông tư 19/2011/TT-BCT: 298 quyển

+ Thông tư 09/2013/TT-BCT: 61 quyển

+ Thông tư 13/2015/TT-BCT: 372 quyển

Phương pháp tiêu hủy: Dùng máy chuyên dùng cắt giấy cắt nhỏ thành rác không còn hiện trạng sử dụng và giao lại Công ty CP sách và thiết bị trường học Đắk Nông xử lý rác theo quy định (thực hiện đảm bảo điều kiện không gây ô nhiễm môi trường); Địa điểm: Tại Xí nghiệp in Đắk Nông thuộc Công ty CP sách và thiết bị trường học Đắk Nông tại Số 17 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Quá trình thực hiện tiêu hủy thực hiện đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường và được giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

 

 

Hồng Thắm
Phòng TCHC Cục QLTT Đắk Nông