Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024

Căn cứ nội quy Tiếp công dân, ngày 10 tháng 01 năm 2024 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ra Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024

Thông báo được gửi đến các Sở, ban, ngành trong tỉnh; niêm yết công khai tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường để người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, tiện cho việc trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý thị trường.

Nội dung Thông báo tiếp công dân 2024.
Trương Tiến Định
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận