Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ký cam kết không vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11/2022 của Bộ Công Thương về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; Chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm và ký bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Từ ngày 13/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022 Cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện ký cam kết với 147/147 doanh nghiệp.

Công chức đội QLTT số 1 ký cam kết với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đắk R' Lấp - huyện Tuy Đức

Thực hiện Chí thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trọng kinh doanh xăng dầu; Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11/2022 về việc giám sát, kiếm tra, xử lý vi phạm và kỷ biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và Công văn số 2105/TCQLTT-CNV ngày 14/11/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện ngay việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 408/CQLTT-NVTH ngày 10/11/2022 và Công văn số 417/CQLTT-NVTH ngày 14/11/2022 về việc tiếp tục tăng cường giám sát, kiếm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đã tiến hành giám sát thường xuyên đối với 247 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kết quả hiện nay có 239 cửa hàng vẫn hoạt động bình thường; 08 cửa hàng xảy ra tình trạng hết xăng hoặc dầu hoặc hết cả xăng và dầu, tất cả các cửa hàng trên đều hết hàng vì lý do các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối ở xa, cung ứng nguồn hàng không kịp thời; không có tình trạng đầu cơ, găm hàng hay cắt giảm thời gian bán hàng.

Công chức Đội QLTT số 4 thực hiện ký cam kết với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Mil - Đắk Song

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay không có các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu. Để đảm bảo cung úng xăng dầu trên thị trường và chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện ký cam kết với 147/147 doanh nghiệp, chi nhánh kinh doanh xăng dầu, đạt tỷ lệ 100%

 

Nội dung yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kỷ cam kết:

1. Ngiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

2. Chủ động nguồn hàng, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ nguồn cung xăng, dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty, hệ thống phân phối xăng dầu của Công ty.

3. Không vận chuyển, kinh doanh, buôn bán xăng dầu nhập lậu, giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ; không thực hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm thu lợi bất hợp pháp.

 

Nhiệm vụ trong thi gian tới

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên triển khai việc giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm cá hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng để chờ tăng giá hoặc hạn chế lượng xăng dầu bán ra cho người dân.

 

Đỗ Xuân Tứ
Cục QLTT tỉnh Đắk Nông