Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Phát động phong trào thi đua năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TCQLTT ngày 10/3/2022 của Tổng Cục Quản lý thị trường về phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2022. Ngày 31/3/2022 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch số 96/KH-CQLTT để thực hiện.

1. Mục đích:

Tạo động lực, khí thế sôi nổi cho toàn lực lượng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là công tác kiểm soát hàng hóa kinh doanh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ,…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm;

Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng;

Tạo môi trường để công chức Quản lý thị trường rèn luyện, cống hiến, trau dồi thực tiễn, đẩy mạnh công tác có hiệu quả và mang tính giáo dục cao; Thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, cải tiến phương pháp làm việc hiệu quả, đáp ứng tình hình mới.

2. Yêu cầu:

Phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với nội dung cụ thể, thiết thực; có sức lan tỏa, thu hút đông đảo công chức và người lao động trong lực lượng quản lý thị trường hưởng ứng tham gia; Trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, các mặt hàng.

Thời gian phát động phong trào thi đua đến hết ngày 20/9/2022.

Chi tiết Kế hoạch (đính kèm)

Xuân Bình
cục QLTT Đắk Nông