Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024

Thực hiện Công văn số 394/TCQLTT-CNV ngày 29/02/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp, ngày 10/5/2024 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đtăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguông gốc, xuất xứ nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính và của người tiêu dùng. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người sử dụng mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Chi tiết Kế hoạch tại đây
Quách Nhất Sinh
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận