Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Công văn số 604/TCQLTT-CNV ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 118/QLTTĐNo-NVTH ngày 03 tháng 4 năm 2023 về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc rà soát, tổng hợp, đề xuất các nội dung dự kiến để xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ngày 12 tháng 4 năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-QLTTĐNo về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm các loại như: rượu, bia, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh kẹo, sữa chế biến, dầu thực vật, các sản phẩm chế biến từ tinh bột... thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính và của người tiêu dùng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và các ảnh hưởng đối với người tiêu dùng.

Chi tiết Kế hoạch tại đây.
Nhất Sinh
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận