Cục quản lý thị trường tỉnh Đăk Nông ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề “đảm bảo An toàn thực phẩm, Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”

Thực hiện công văn số 454/TCQLTT ngày 15/3/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, ngày 14/4/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đăk Nông ban hành kế hoạch số 37/KH-CQLTT để tổ chức thực hiện.Thời gian thực hiện từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021

Theo đó nội dung của kế hoạch chủ yếu tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mặt hàng thực phẩm: các loại rượu và đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, các sản phẩm chế biến bột, tinh bột… thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người tiêu dùng.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và các ảnh hưởng đối với người tiêu dùng.


Chi tiết Kế hoạch:(kèm theo)

Trần văn Chính
Phòng NVTH Cục QLTT Đắk Nông