Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Thực hiện Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông có Quyết định số 139/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023. Theo đó, năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thực hiện kiểm tra 278 đơn vị kinh doanh (22 tổ chức, 256 hộ kinh doanh) thuộc các nhóm mặt hàng: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, rượu, thuốc lá, thực phẩm. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

(Chi tiết Kế hoạch kèm theo)

Trịnh Đình Quý
Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận