Cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến nay Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 70 đơn vị với số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước: 341.500.000 đồng. Đình chỉ hoạt động kinh doanh phân bón có thời hạn đối với: 04 cơ sở; tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn đối với: 12 cơ sở và buộc tiêu hủy: 2.283 sản phẩm các loại có tổng giá trị: 223.450.000đồng

Trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến nay tình hình hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cơ bản diễn ra bình thường, lượng hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường. Tuy nhiên tình trạng kinh doanh phân bón giả, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, kinh doanh hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn có hình ảnh, chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật hàng hóa đó, hoặc ghi nhãn hiệu, thành phần, địa chỉ trên bao bì mập mờ vi phạm về nhãn hiệu, bao bì để gây nhầm lẫn, ngộ nhận, đánh lừa người tiêu dùng; không niêm yết giá hàng hóa theo quy định…

Trước tình hình đó Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 73/CQLTT-NVTH, ngày 10/3/2022 về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc rà soát, tổng hợp, đề xuất các nội dung dự kiến để xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 15/7/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu lãnh đạo Cục phụ trách Đoàn kiểm tra liên ngành số 100 của Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

                  (Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát)

Kết quả kiểm tra, xử lý: Tổng số đơn vị kiểm tra: 83 đơn vị; Tổng số đơn vị vi phạm: 70 đơn vị; Tổng số hành vi vi phạm: 74 hành vi; Các hành vi vi phạm chủ yếu như: kinh doanh phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; kinh doanh hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn có hình ảnh, chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật hàng hóa đó; không niêm yết giá hàng hóa theo quy định; buôn bán phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón…Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước: 341.500.000 đồng. Đình chỉ hoạt động kinh doanh phân bón có thời hạn đối với: 04 cơ sở; tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn đối với: 12 cơ sở và buộc tiêu hủy: 2.283 sản phẩm các loại gồm: 24 (bao) phân bón hỗn hợp NPK 16-16-8 loại 50kg/bao; 188 (chai) thuốc trừ cỏ nhãn hiệu KAUP 480 SL loại 01 lít/chai; 31 (gói) thuốc sâu nhãn hiệu BASUDIN 10gr loại 01 kg/gói; 48 (chai) thuốc trừ sâu nhãn hiệu ASIA 700 EC loại 480 ml/chai; 48 (chai) thuốc trừ sâu nhãn hiệu TERMICIDE 700 EC loại 480 ml/chai; 1.920 (chai) thuốc trừ cỏ không chọn lọc nhãn hiệu HAI HA DUP 480 SL, loại 900 ml/chai không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, có tổng giá trị: 223.450.000đồng.

Công bố đường dây nóng để người dân phản ánh đến cơ quan chức năng

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong thời gian tới Cục Quản lý thị trường Đắk Nông tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực với những nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện ký cam kết không vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng xây dựng nguồn tin báo cơ sở, tiếp tục công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, phát hiện, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Tổng Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tạo sức mạnh tổng hợp, đồng bộ; phối hợp với các phương tiện truyền thông tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các cửa hàng kinh doanh trái phép; tuyên truyền các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công bố công khai các cửa hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ, góp phần cùng các cơ quan chức năng chống các hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Trịnh Quý
Phòng NVTH Cục QLTT Đắk Nông