Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật, trên địa bàn quản lý của Đội quản lý thị trường số 4 Huyện Đăk Mil và Huyện Đăk Song.

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-CQLTT ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục hướng dẫn pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn Tỉnh Đăk Nông Năm 2019.

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/6/2019 Đội quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường Tỉnh Đăk Nông, đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng với các tổ chức cá nhân trên địa bàn Huyện Đăk Mil và Huyện Đăk Song, nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật về thương mại và tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia tố cáo các hành vi, buôn bán hàng cấm, nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời ký cam kết và dán áp phích tuyên truyền với 349 tổ chức, cá nhân.

Trong đó ký cam kết không kinh doanh hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu 40 đơn vị; Không kinh doanh phân bón kém chất lượng 60, không sản xuất, tàng trữ hàng cấm, hàng hóa nhập lậu 100 đơn vị; không kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hàng giả, không đảm bảo chất lượng 28 đơn vị; Không kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm 52 đơn vị; Không kinh doanh xăng dầu giả, xăng dầu kém chất lượng và kinh doanh xăng dầu ngoài hệ thống đại lý; Không kinh doanh thuốc tây, mỹ phẩm giả và kém chất lượng 19 đơn vị.

Đội QLTT số 4 dán áp phích tuyên truyền 

Bên cạnh đó Đội QLTT số 4 đã viết 04 bài đăng lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về công tác tuyên truyền về công tác tăng cường phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan dịch tả lợn châu phi, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Trần Văn Thanh
Cục QLTT tỉnh Đắk Nông