Công chức cục Quản lý thị trường tham dự lớp đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng và phát triển thương mại điện tử

Ngày 24/11/2022, Sở Công thương tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử cho cán bộ công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông đã cử 13 đồng chí gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và công chức tham dự

Trong thời gian 1 ngày, hơn 100 đồng chí tham dự chương trình đào tạo đã được nghe đại diện Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương, Sở Công thương tỉnh Đắk Nông phổ biến các nội dung về thương mại điện tử, cụ thể: Nội dung các văn bản quy định pháp luật về thương mại điện tử; Hồ sơ, thủ tục và quy trình thông báo, đăng ký website thương mại điện tử; Quy trình thanh kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, sự cần thiết đối với cán bộ thực thi pháp luật; Các văn bản pháp luật trong công tác thương mại điện tử (Luật giao dịch điện tử năm 2005; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về Quản lý website thương mại điện tử; Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TTBCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website TMĐT; Thông tư số 01/2022/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động).

Đặc biệt, nội dung của chương trình đào tạo, tập huấn cũng tập trung giúp các cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và, các vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm; các bài học kinh nghiệm và các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Qua đó, việc tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp cán bộ, công chức trong việc nắm bắt thông tin, kỹ năng ứng dụng TMĐT, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý trong xu thế hội nhập toàn cầu thời kỳ công nghệ số 4.0.

Buổi đào tạo, tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nghiêm túc, nhiệt tình của các đồng chí đến từ các Sở, ban, ngành; thông qua việc góp ý, trao đổi thông tin và kinh nghiệm để góp phần đẩy mạnh hoạt động TMĐT trên địa bàn của tỉnh.

Văn Nam
Đội QLTT số 1