Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông: quyết liệt đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ 371 vụ với 431 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,7 tỉ đồng

Thực hiện hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 814/KH-BCĐ để chỉ đạo, điều hành các Cơ quan thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông theo chức năng nhiệm vụ được giao đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả.

Công tác phối hợp kiểm tra giữa các lực lượng

Kết quả, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 15/02/2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 371 vụ/431 đối tượng vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 278 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,7 tỉ đồng; xử lý hình sự 64 vụ; đang tiếp tục xác minh làm rõ 29 vụ. Trong đó, nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, tụ điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh tạo sự răn đe phòng ngừa và nhận được sự ủng hộ, đồng tình lớn từ quần chúng nhân dân.

Một cơ sở kinh doanh hàng hóa vi phạm bị phát hiện

Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm mà tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cơ bản được kiểm soát, thị trường nội địa ổn định. Môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định. Quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh hợp pháp tiếp tục được bảo vệ.

Nguyễn Văn Trung
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận