Đội Quản lý thị trường số 4 tổ chức ký quy chế phối hợp với Ban Quản lý chợ Đắk Mil thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-CQLTT, ngày 29/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vào sáng ngày 26/7/2021, tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, Đội tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường số 4 và Ban Quản lý chợ Đắk Mil trong đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ, đây là chợ trung tâm huyện Đắk Mil.

Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Trần Thành – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 thông qua nội dung toàn bộ bản quy chế phối hợp, qua đó Bản quy chế phối hợp gồm 03 Chương, 07 Điều quy định cơ bản về phạm vi đối tượng, điều chỉnh; nguyên tắc phối hợp; nội dung, trách nhiệm phối hợp; chế độ thông tin phối hợp; trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành. Toàn bộ nội dung bản quy chế phối hợp dựa trên quy định của pháp luật và bám sát theo Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoàn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-CQLTT, ngày 29/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông)

    

Thông qua việc ký quy chế phối hợp, hai bên sẽ phối hợp tốt hơn trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ tại khu vực chợ trung tâm huyện, như thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh và thực hiện ký cam kết chấp hành tốt các quy định của nhà nước.

 Phát biểu kết thúc buổi lễ, đồng chí Trần Thành – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 hy vọng sau buổi lễ ký kết quy chế phối hợp, hai bên sẽ triển khai có hiệu quả nội dung của Quy chế phối hợp, góp phần hạn chế tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Ngọc Báu
Đội QLTT số 4, Cục QLTT Đắk Nông