Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT Đắk Nông tăng cường kiểm tra về An toàn thực phẩm

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-QLTTĐNo ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc kiểm tra Chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Trong thời gian từ ngày 22/4 đến ngày 04/5/2024 Đội Quản lý thị trường số 2 đã tổ chức kiểm tra theo chuyên đề an toàn thực phẩm đối với 10 cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện 08 cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, Đội đã lập biên bản vi phạm và xử phạt 08 cơ sở với số tiền 16.000.000 đồng.

Đội QLTT số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm

Ngoài ra trong quá trình kiểm tra Đội đã kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết với 30 đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Cư Jut và huyện Krông Nô.

Huỳnh Dũng Tuấn
Đội QLTT số 2, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận